Poniższa Polityka prywatności jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej Wyspa Uranosa pod adresem https://wyspauranosa.pl.

Administratorem strony jest Milunet Łukasz Milewski NIP 5241577991, REGON 381255578 z siedziba w Warszawa 03-318, ul. Ogińskiego 9/167 zwanym dalej Wyspa Uranosa

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: wyspa.uranosa@gmail.com

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych użytkownika strony jest Milunet Łukasz Milewski NIP 5241577991, REGON 381255578 z siedziba w Warszawa 03-318, ul. Ogińskiego 9/167

2. Użytkownik strony może przekazywać swoje dane osobowe Milunet Łukasz Milewski NIP 5241577991, REGON 381255578 z siedziba w Warszawa 03-318, ul. Ogińskiego 9/167 za pomocą formularzy dostępnych na stronie (formularz zapisu na newsletter oraz formularz kontaktowy).

3. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

4. Dane przekazane Wyspa Uranosa w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania użytkownikowi newslettera.

5. W ramach newslettera dane użytkownika mogą być przetwarzane przez Wyspę Uranosa w celach marketingu usług (np. informacje n. t. promocji , wydarzeń, ofert,tp.) lub produktów własnych oraz marketingu usług i produktów partnerów Milunet Łukasz Milewski NIP 5241577991, REGON 381255578 z siedziba w Warszawa 03-318, ul. Ogińskiego 9/167

6. Kontaktując się z Milunet Łukasz Milewski NIP 5241577991, REGON 381255578 z siedziba w Warszawa 03-318, ul. Ogińskiego 9/167 za pośrednictwem poczty elektronicznej (w tym formularza kontaktowego), użytkownik przekazuje Milunet Łukasz Milewski NIP 5241577991, REGON 381255578 z siedziba w Warszawa 03-318, ul. Ogińskiego 9/167swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W treści wiadomości użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu.

7. Dane osobowe użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania użytkownika. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

8. Milunet Łukasz Milewski NIP 5241577991, REGON 381255578 z siedziba w Warszawa 03-318, ul. Ogińskiego 9/167 gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

9. Milunet Łukasz Milewski NIP 5241577991, REGON 381255578 z siedziba w Warszawa 03-318, ul. Ogińskiego 9/167 nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

10. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

11. Milunet Łukasz Milewski NIP 5241577991, REGON 381255578 z siedziba w Warszawa 03-318, ul. Ogińskiego 9/167 informuje użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter są powierzane nastepującym podmiotom:

  • firmie OVH

     

Podmioty ten gwarantują poufność danych zapisywanych w ich bazach.